Abandoned life OS

Khoảng 30 năm trước Đột nhiên có một vật thể bay không xác định đã tới và vứt xuống trái đất những sinh vật nọ rồi bỏ đi. Con người gọi sinh mệnh đến từ ngoài vũ trụ đó là Abandoned life (Sinh mạng bị vứt bỏ). Tên thường gọi là AL. Không rõ mục đích của những sinh vật ở trên vật thể bay không xác định đó Xâm lược trái đất? nhân loại bị diệt vong? Có cả đốn giả thuyết được đưa ra. Chỉ có một việc chúng ta có thể biết AL là những con quái vật ăn thịt người.


Tên truyện: Abandoned life OS

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 01/05/2017

Tình trạng: Đã đủ bộ

Ngày cập nhật: 01/05/2017

Lượt xem: 19

Theo dõi: 10 đã theo dõi

Abandoned life OS Chapters