Adventure Time Comic - When I Met You

Một Comic khác của tác giả Mizz- Chama (tác giả của Fiolee Comic 1) Comic này vào cuối tuần sẽ up một part chia nhỏ :3 Pairing: Marshall Lee x Fionna Facebook:https://www.facebook.com/pages/Adventure-Time-Vietnam/485655614882125


Tên truyện: Adventure Time Comic - When I Met You

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: AdventureTime

Ngày đăng: 29/09/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 18/02/2015

Lượt xem: 3.162

Theo dõi: 2 đã theo dõi

Adventure Time Comic - When I Met You Chapters