Anh Hùng Vô Lệ

- Cũng Không phải ! Vũ khí lợi hại nhất chính là ... Một cái rương!

Cao tiệm phi hỏi sư phụ : 

- Sư phụ, trên đời này vũ khí nào là lợi hại nhất ạ ?
- Con đoán đi ?
- Là tiểu lý phi đao của Lý Tầm hoan ?
- Không phải !
- Là Viên Nguyệt Loan Đao của Đinh Bằng ?
- Không phải !
- Có phải là thần kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết ?


Tên truyện: Anh Hùng Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 31/12/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 22/02/2018

Lượt xem: 253

Theo dõi: 10 đã theo dõi

Anh Hùng Vô Lệ Chapters