Bách Luyện Thành Thần

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))


Tên truyện: Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 17/06/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/05/2018

Lượt xem: 412

Theo dõi: 32 đã theo dõi

Bách Luyện Thành Thần Chapters