Bozebeats

BOZEBEATS is a "priest expelling demons action" story that centers on a priest (bōzu) who lives alone on a strange mountain, when he meets a young man who was raised by wolves.


Tên truyện: Bozebeats

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 17/01/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 17/01/2018

Lượt xem: 5

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Bozebeats Chapters