Cẩm Y Hành

Đời nhà Minh hoạn quan đương quyền, gây họa bá tánh. Chỉ huy sứ phủ Đô úy là Tào Thanh là cái gai trong mắt của Đông Xưởng, cần phải trừ đi. Tào Thanh thân cô thế cô, lưu lạc giang hồ, làm cách nào chống lại Đông Xưởng quyền nghiêng triều dã.


Tên truyện: Cẩm Y Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 16/03/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 21/03/2018

Lượt xem: 7

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Cẩm Y Hành Chapters