Căn Hầm

Khi cuộc chiến tranh thế giới tới hồi kết, phe chiến thắng dấn chiếm đóng lại các khu vực. Có ba người lính bị lạc đường trong cuộc chiến…


Tên truyện: Căn Hầm

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 06/06/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 06/06/2017

Lượt xem: 4

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Căn Hầm Chapters