Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng - Chap 15