Chú Thoong

Chắc khỏi nói là các bô lão thế hệ 8~9X~cuối 9X đều bik qua bộ này rồi nên mình khỏi giải thích thêm ha.


Tên truyện: Chú Thoong

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 25/02/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/03/2017

Lượt xem: 162

Theo dõi: 9 đã theo dõi

Chú Thoong Chapters