Crash!

Xấu tính, lạnh lùng, giản dị, dễ thương, hấp dẫn Năm chàng trai với năm tính cách trái người nhau đã cùng tề tịu trong cùng một ban nhạc "Crash" bởi một người quản lí vô cùng "tuyệt vời" Họ đã được tìm thấy trong "huyết mưa"?


Tên truyện: Crash!

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: Best friends...

Ngày đăng: 27/12/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/01/2015

Lượt xem: 12.076

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Crash! Chapters