Đại Phong Ca

Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương

Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để tạo ra văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng tại Comicvn.net

Đại Phong Ca
Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra, 
Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ, 


Tên truyện: Đại Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 26/11/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 24/01/2017

Lượt xem: 38

Theo dõi: 3 đã theo dõi

Đại Phong Ca Chapters