Đao Kiếm Đấu Thần Truyện

Một tác phẩm khác của cùng tác giả "Tiêu Nhân". Một người giang hồ cô độc gặp phải một thiếu nữ tuyệt vọng. Một hành trình từ "Vô Song" đến "Hữu Song". 


Tên truyện: Đao Kiếm Đấu Thần Truyện

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 05/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 20/12/2017

Lượt xem: 4

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Đao Kiếm Đấu Thần Truyện Chapters