Đấu Chiến Thắng Phật

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma?


Tên truyện: Đấu Chiến Thắng Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 11/01/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 08/04/2018

Lượt xem: 47

Theo dõi: 2 đã theo dõi

Đấu Chiến Thắng Phật Chapters