Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!


Tên truyện: Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 16/07/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/03/2018

Lượt xem: 224

Theo dõi: 8 đã theo dõi

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối Chapters