Đệ Lục Thiên Ma Vương

Đệ Lục Thiên Ma Vương hay còn được gọi tắt là Thiên Ma. Khi Phật giáo muốn để thần giới đứng đầu, Đệ Lục Thiên trở nên tha hóa bỗng muốn tranh giành. Có người nói nếu như có thể vượt qua Đệ Lục Thiên, có thể thoát khỏi dục vọng nam nữ, ràng buộc thế gian, hướng đi thành Phật. Phật và ma ranh giới vô cùng mong manh.


Tên truyện: Đệ Lục Thiên Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 22/07/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 19/06/2017

Lượt xem: 83

Theo dõi: 3 đã theo dõi

Đệ Lục Thiên Ma Vương Chapters