Delusional Love

Một giáo viên tên là Kadoma Kazuma có con gái của hiệu trưởng Noida Kanade cho lớp học của mình trong một học kỳ học mới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy dường như là một cô gái trầm tính, nhưng cô ấy đã đánh thức tình yêu khác thường của cô đối với Kazuma !? Đây là một câu chuyện tình yêu tâm lý, làm nhanh hơn suy nghĩ và hành động!-gu gồ sa ma


Tên truyện: Delusional Love

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 13/03/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 13/03/2016

Lượt xem: 10

Theo dõi: 4 đã theo dõi

Delusional Love Chapters