Diệt Thần Mật Mã

Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã"


Tên truyện: Diệt Thần Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 28/12/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 03/01/2017

Lượt xem: 20

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Diệt Thần Mật Mã Chapters