Dungeon Seeker

Một nhóm học sinh bị Chúa chuyển tới một thế giới khác (do ngài chán, méo có gì làm)


Tên truyện: Dungeon Seeker

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 29/06/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 08/02/2018

Lượt xem: 64

Theo dõi: 21 đã theo dõi

Dungeon Seeker Chapters