Full Metal Alchemist - Giả Kim Thuật

Nhân loại không thể đạt được một cái gì đó mà không có thứ gì để trả lại. Để có được một thứ gì thì cần phải trao đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương." Đó là nguyên tắc đầu tiên của quy luật hoán đổi cân bằng của giả kim thuật. Ngày nay, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng đó là sự thật đầu tiên và duy nhất trên thế giới."


Tên truyện: Full Metal Alchemist - Giả Kim Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 23/10/2014

Tình trạng: Đã đủ bộ

Ngày cập nhật: 07/03/2016

Lượt xem: 21.435

Theo dõi: 9 đã theo dõi

Full Metal Alchemist - Giả Kim Thuật Chapters