GantZ: G

Đây có thể là SpinOff của phần 1 http://dammetruyen.com/book/gantz


Tên truyện: GantZ: G

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 16/11/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 05/06/2017

Lượt xem: 2.868.168

Theo dõi: 39 đã theo dõi

GantZ: G ChaptersLoading...
Loading...