GantZ: G

Đây có thể là SpinOff của phần 1 http://dammetruyen.com/book/gantz


Tên truyện: GantZ: G

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 16/11/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 23/08/2017

Lượt xem: 28.682

Theo dõi: 46 đã theo dõi

GantZ: G Chapters