Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri - Chap 66