Grand Blue

Project này là đầu tiên nên chưa hoàn thiện lắm

Cuộc sống đại học của Kitahara Iori ở thành phố ven biển Izu. 


Tên truyện: Grand Blue

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 04/08/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 03/09/2017

Lượt xem: 51

Theo dõi: 3 đã theo dõi

Grand Blue ChaptersLoading...
Loading...