Hải Hoàng Ký

Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơn


Tên truyện: Hải Hoàng Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 03/05/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 03/11/2016

Lượt xem: 64.894

Theo dõi: 2 đã theo dõi

Hải Hoàng Ký Chapters