Hồng Phiên Chiến Sĩ

Một truyện về xã hội đen khác của Ngưu Lão. Nhưng lần này là bang hội quốc tế tranh hùng ở San Francisco


Tên truyện: Hồng Phiên Chiến Sĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 18/07/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 18/07/2017

Lượt xem: 7

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Hồng Phiên Chiến Sĩ Chapters