Huyễn Dạ Phù Đồ

Thành Thiện Kiến có Thiên Trụ Phù Đồ là thành trì của Bát Bộ Chúng, trở thành nơi quyết chiến cuối cùng giữa Thần và Ma. Nhân vật chính của chúng ta là Dạ Xoa Huyễn Hại và Chân Bạch Tiểu Miêu


Tên truyện: Huyễn Dạ Phù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 07/01/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 07/01/2017

Lượt xem: 3

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Huyễn Dạ Phù Đồ Chapters