Huyền Giới Chi Môn

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới...


Tên truyện: Huyền Giới Chi Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 15/07/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 26/05/2018

Lượt xem: 87

Theo dõi: 12 đã theo dõi

Huyền Giới Chi Môn Chapters