Huyễn Thú Vương

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!! 


Tên truyện: Huyễn Thú Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 19/04/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 25/05/2018

Lượt xem: 282

Theo dõi: 19 đã theo dõi

Huyễn Thú Vương Chapters