JinRou Game

10 người bị bắt cóc và buộc phải tham gia một trò chơi chết chóc mang tên “Werewolfs”. Một trò chơi phải đặt cược bằng sinh mạng của mình với giải thường một triệu yên. Bao trùm một bức màn bí mật, ý nghĩa thực sự của trò chơi này là gì?


Tên truyện: JinRou Game

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 24/12/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 25/01/2018

Lượt xem: 11.551

Theo dõi: 8 đã theo dõi

JinRou Game Chapters