K - Memory of Red

Ở Shizume, có một truyền thuyết về Xích Vương với sức mạnh khủng khiếp đã tự mình lập ra Homra, chỉ cần gia nhập Homra, bạn có thể đạt được sức mạnh phi thường.


Tên truyện: K - Memory of Red

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: vnsharing.net

Ngày đăng: 05/05/2015

Tình trạng: Đã đủ bộ

Ngày cập nhật: 07/10/2014

Lượt xem: 3.239

Theo dõi: 1 đã theo dõi

K - Memory of Red Chapters