Kengan Ashua - Zero Atula

Các ngoại truyện về nhân vật trong Kengan ashua.

Hết ngoại truyện này tác giả sẽ cho ra phần 2 nhé.


Tên truyện: Kengan Ashua - Zero Atula

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 05/09/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/10/2015

Lượt xem: 152.154.173

Theo dõi: 74 đã theo dõi

Kengan Ashua - Zero Atula Chapters