Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”


Tên truyện: Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: truyenv1

Ngày đăng: 07/03/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 10/12/2017

Lượt xem: 1.818

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến Chapters