Kimi to parade

[i]Một anh chàng vừa bị đá chứng kiến một em nhỏ bị đá và động lòng.[/i] Vào [url=http://nongdancayruong.wordpress.com/2014/09/18/kimi-to-parade-kojima-lalako/]Wordpress [/url]để download nhé, xin hãy thương cảm người nông dân mà share link down về trang nhóm thay vì re-upload. Update chap mới nhất tại facebook [url=https://www.facebook.com/nongdangroup]NôngDân Cày Ruộng[/url].


Tên truyện: Kimi to parade

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: https://www.facebook.com/nongdangroup

Ngày đăng: 20/11/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 22/11/2014

Lượt xem: 1.316

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Kimi to parade Chapters