Kính Hoa Tiên Kiếm Lục

Kính Hoa thế giới, là thế giới trong gương của thế giới hiện thực. Công tử bột Đường Tiểu Sơn, bị cô gái bạo lực mang đến Kính Hoa thế giới, tại đây gặp được cha là Đường Ngao mất tích đã lâu. Được biết nhà họ Đường là người bảo vệ nơi này, bây giờ đến lượt Tiểu Sơn là người canh giữ nơi này....


Tên truyện: Kính Hoa Tiên Kiếm Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 30/03/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 30/03/2018

Lượt xem: 44

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Kính Hoa Tiên Kiếm Lục Chapters