Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta - Chap 36