Lớp học biến chất

Cô giáo Ngũ Thu quyết tâm vào làm việc tại một trường nam. Và đời tàn của các nam sinh trong trường đã tới. Bằng đủ trò đủ cách cô giáo đó đã cố gắng bẻ cong cả trường emo. Đảm bảo bộ này gây đã mắt cho các Hủ Nữ


Tên truyện: Lớp học biến chất

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 23/02/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 17/03/2018

Lượt xem: 9

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Lớp học biến chất Chapters