Ma Vương - Liễu Kỹ Vân

Tác giả: Liễu Kỹ Vân

Mỹ Thuật: Choi Byung IK

Đây là phần đầu của Quái Hiệp Truyện

Giang hồ đại loạn chính-tà, kỳ nhân Lâm Hổ Chung đứng ra giúp chính phái đẩy lùi tà phái, sau đó y rút lui khỏi Trung Nguyên. Giang hồ lại sắp sửa đại loạn chính-tà. Tiểu muội muội của đệ nhất mĩ nữ Đại Hương ở Phi Nhiên Môn chính phái cùng chúng thộc hạ bổn giáo lên đường tìm Lâm Hổ Chung để cầu sự giúp đỡ và cuối cùng cũng tìm được nhưng..


Tên truyện: Ma Vương - Liễu Kỹ Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 11/09/2016

Tình trạng: Đã đủ bộ

Ngày cập nhật: 02/11/2016

Lượt xem: 175

Theo dõi: 41 đã theo dõi

Ma Vương - Liễu Kỹ Vân Chapters