Noblesse

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...


Tên truyện: Noblesse

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: Shiny

Ngày đăng: 23/09/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 12/03/2018

Lượt xem: 72.244

Theo dõi: 33 đã theo dõi

Noblesse Chapters