Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.


Tên truyện: Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 03/08/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 09/01/2018

Lượt xem: 115

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký Chapters