Phi Thường Vô Lương

Tu chân giới Đại đệ tử Lăng Vân Tông phản loạn, nhân vật chính Dạ Ly Du cùng nghĩa tỷ Dạ Khuynh Thành, nhị sư huynh Kinh Hồng Vũ cùng chạy trốn đến võ tu giới. Một mặt ẩn cư, một mặt nghĩ biện pháp trộm lấy pháp khí trở lại Tu Linh Giới, dưới có duyên xảo hợp Dạ Ly Du kết bạn với Quân Vô Minh.... 


Tên truyện: Phi Thường Vô Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 06/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 26/03/2018

Lượt xem: 5

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Phi Thường Vô Lương Chapters