Please don't bully me - Nagatoro-san

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.


Tên truyện: Please don't bully me - Nagatoro-san

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 05/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 27/04/2018

Lượt xem: 9

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Please don't bully me - Nagatoro-san Chapters