Saiko

Saiko - một ứng dụng truyền miệng của các nữ sinh với công dụng thần kì, đưa ra lời khuyên đúng lúc và tạo nên những điều chủ nhân nó mong muốn. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, kết cục của những người dùng chỉ là những cái chết đau đớn...


Tên truyện: Saiko

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 03/12/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 02/03/2018

Lượt xem: 12

Theo dõi: 5 đã theo dõi

Saiko Chapters