Shinyaku Marchen

Được chuyển thể từ hai album nhạc của Nhóm Nhạc Huyễn Tưởng Sound Horizon là "Prologue Maxi Ido e Itaru Mori e Itaru Ido" và "7th Story Märchen" Câu chuyện cổ tich về ánh sáng và bóng tối 《Das Märchen des Lichts und Dunkels》. Kết nối và dệt nên mọi thứ sẽ được liên kết. Các bạn có thể xem Full Concert Vietsub của Märchen ở đây: https://goo.gl/WtE5RE


Tên truyện: Shinyaku Marchen

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 27/12/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 12/09/2017

Lượt xem: 12

Theo dõi: 1 đã theo dõi

Shinyaku Marchen Chapters