Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...


Tên truyện: Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 27/01/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 14/04/2018

Lượt xem: 488

Theo dõi: 22 đã theo dõi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Chapters