Spirit Migration

Một "tinh linh" "linh hồn" "thần thánh" hay gì đó chui từ đâu ra không rõ, mất hết kí ức, không xác định được giới tính, không biết dạng sinh vật gì, có thể nhập vào và điều khiển sinh vật có "lỗ đen". Lần lượt "tinh linh" đó giúp đỡ hết người này đến người kia trong dungeon và gặp rất rất là nhiều girl moe .


Tên truyện: Spirit Migration

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 22/05/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 09/06/2017

Lượt xem: 1.735

Theo dõi: 4 đã theo dõi

Spirit Migration Chapters