Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.


Tên truyện: Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: A3Manga

Ngày đăng: 08/08/2014

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 25/04/2018

Lượt xem: 15.067

Theo dõi: 21 đã theo dõi

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chapters