Tây Du

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Tên truyện: Tây Du

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 19/01/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 22/04/2018

Lượt xem: 302

Theo dõi: 35 đã theo dõi

Tây Du Chapters