Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Trần Huyền Trang trên đường đi Tây thỉnh kinh, qua Ngũ Đài Sơn cứu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị giam cầm 500 năm. Tiếc là hai người không hợp, vừa gặp đã đánh nhau. Hành trình Tây Du chỉ có mỗi Đường Tăng sẽ như thế nào? 

Đường Tăng mạnh nhất Tây Du đã xuất hiện! Đường Tăng hàng ma! 


Tên truyện: Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 16/04/2018

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 30/05/2018

Lượt xem: 57

Theo dõi: 4 đã theo dõi

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma Chapters