THẦN BINH ĐẤU GIẢ (SAINT WARRIOR)

Truyện mới của Tư Đồ Kiếm Kiều được xuất bản mỗi tháng. Thế giới của Bát Tiên bị Họa Linh xâm nhập, phải lánh nạn đến một nơi khác. Mối tình 500 năm giữa Tôn Ngộ Không và công chúa Huyền Trang vừa bắt đầu lại đã kết thúc, khi Tôn Ngộ Không gặp Tề Thiên Đại Thánh, họ có kề vai tác chiến hay một mất một còn? Như Lai, người cai quản tối cao của vũ trụ xuất hiện, có giải quyết được chuyện này?


Tên truyện: THẦN BINH ĐẤU GIẢ (SAINT WARRIOR)

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 17/08/2015

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 04/01/2017

Lượt xem: 43

Theo dõi: 1 đã theo dõi

THẦN BINH ĐẤU GIẢ (SAINT WARRIOR) Chapters