Thần Thoại Chiến Tuyến

Vào đời điểm vũ trụ khai sinh, nó liên kết với một bản ghi chép bao trùm vạn vật Được gọi là “ Acacia Records” “Acacia Records” được xem như là biểu tượng trí tuệ của toàn bộ vũ trụ này. Đến ngay cả Thần Ma cũng khao khát chạm tới căn nguyên của vũ trụ.


Tên truyện: Thần Thoại Chiến Tuyến

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 09/01/2017

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 18/04/2017

Lượt xem: 4

Theo dõi: 0 đã theo dõi

Thần Thoại Chiến Tuyến Chapters