Thành Phố Sống

Trong tương lai không xa con người ngày càng phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ kĩ thuật,nhưng con nguời hoàn toàn không hề nhận thấy nguy cơ đang đến gần, "nó" đang sống...


Tên truyện: Thành Phố Sống

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn:

Ngày đăng: 09/06/2016

Tình trạng: Chưa đủ bộ

Ngày cập nhật: 09/12/2016

Lượt xem: 173

Theo dõi: 9 đã theo dõi

Thành Phố Sống Chapters